HEALTH AWARENESS TALK & HEALTH RISK MANAGEMENT

HEALTH AWARENESS TALK & HEALTH RISK MANAGEMENT

Tarikh: 10 Ogos 2016

Lokasi: Oriental Hall, Level 1, Oriental Hospital

Isu yang dibincangkan meliputi vaksin, serangan jantung dna implikasi kesedaran kesihatan terhadap kehidupan dan juga kewangan

Leave a Reply

Your email address will not be published.