IKHLAS EDUCATIONAL TAKAFUL PLUS

IKHLAS EDUCATIONAL TAKAFUL PLUS

Ikhlas Educational Takaful Plus

Direka khusus untuk menyediakan jaminan jangka panajang demi masa depan anak anda bagi memastikan keperluan pendidikannya terjamin.

Merupakan pelan pendidikan khas untuk kanak-kanak berumur 30 hari hinga 12 tahun.

Faedah Ikhlas Education

· Tempoh Matang Fleksible

Anda mempunyai pilihan bagi menentukan tarikh matang sijil, iaitu apabila anak anda mencapai umur di Antara 18 hingga 23 tahun

· Pengeluaran Sebahagian Wang Tunai

Pengeluaran boleh dilakukan sehingga tiga akli sepanjang tempoh pegangan Sijil atau maksimum 50% (gabungan 3 pengeluaran) dari Akaun Pelaburan Peribadi, bermula dari yahun ke-enam

· Manfaat bagi Tempoh Matang

Apabila sijil mencapai tempoh matang, anak anda akan menerima seklaigus dari pendapatan pelaburan bersih dan jumlah terkumpul dari Akaun Pelaburan Peribadi serta lebihan bersih dari Dana Risiko melalui Akaun Terkumpul Ta’awuni.

· Kematian

Sekiranya berlaku musibah kematian anak, anda akan emperolehi manfaat sehingga RM30,000. Termasuk jumlah yang terkumpul dari Akaun Pelaburan Peribadi, pendapatan pelaburan ersih dan lebihan bersih dari Dana Risiko melalui Akaun Terkumpul Ta’awuni.

· Pengecualian Sumbangan

Sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal yang menyeluruh ke atas pembayar di dalam tempoh takaful, semua pembayaran sumbangan akan dibayar melalui dana sehingga tarikh matang

· Jumlah Sumbangan

Jumlah sumbangan fleksibel

Leave a Reply

Your email address will not be published.