Program Wakaf Bersama En Samian Senin di TV Hijrah

Program Wakaf Bersama En Samian Senin di TV Hijrah

WAQAF PEMBELA UMMAH ..

Sejarah telah membuktikan bahawa wakaf boleh memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Wakaf juga merupakan instrument penting menjana kekayaan dan keberkatan bagi mencapai keseimbangan ekonomi sesebuah negara dalam konteks yang menyeluruh.

Wakaf juga adalah satu-satunya konsep yang diperkenalkan oleh Islam khususnya amal kebajikan dalam bentuk sumbangan secara kebersamaan. Ia menggalakkan umat Islam berlumba-lumba melaksanakannya agar masyarakat dapat dihindarkan daripada kancah kemiskinan. Ekonomi yang terhasil dengan sebab wakaf itu boleh mendekatkan jurang dalam masyarakat. Dengan sebab itu syara’ menggalakkan umatnya menyumbang sebahagian daripada pendapatannya sebagai wakaf demi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat amnya.

#SahamWaqafLarkinCentral
#UsrahAssociates
#GrowingTogetherWithUs
#FYAC25M

Leave a Reply

Your email address will not be published.