PROGRAM TAKLIMAT WANCORP BERSAMA USRAH ASSOCIATES

PROGRAM TAKLIMAT WANCORP BERSAMA USRAH ASSOCIATES

Program ini berlangsung selama 3 hari.. kami dari pihak Usrah Associates begitu teruja kerana dapat bekerjasama dengan pihak Wancorp.. semoga usaha kami dapat membantu orang ramai untuk berwaqaf ke jalan Allah…

Taklimat ini dijalankan di 3 negeri secara berturut-turut yang dimulai dengan Johor Bahru, Seremban dan akhir sekali di Melaka, bermula pada 21 hingga 23 ogos 2019.

Semua Perunding Takaful di jemput untuk mengahadirkan diri bagi sama-sama mengetahui bagaimana Syarikat Wancorp akan bekerjasama dengan Usrah Associates dalam membantu prospek untuk mewaqafkan harta mereka untuk saham akhirat.

#usrahassociatesplt
#empoweringyourpotential
#growingwithus
#waqafuntuksahamakhirat
#kerjasamaantarawancorpdanusrahassociates

Leave a Reply

Your email address will not be published.