Profil Ikhlas Consultant Sdn Bhd

Profil Ikhlas Consultant Sdn Bhd

Mukaddimah

Ikhlas Consultant & Services merupakan sebuah agensi yang berdafar di bawah Takaful Ikhlas Sdn Bhd yang memberikan khidmat perundingan dan pengurusan kewangan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, atau ringkasnya, Takaful.